www.eprace.edu.pl » problemy-wloch

Problemy społeczne, gospodarcze i polityczne współczesnych Włoch.

Autor:

Adriana Nakielska

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

licencjacka

Promotor:

Prof. Zbigniew Puchajda

Recenzent:Uczelnia:

Uniwesytet Warminsko-Mazurski

Kierunek:

stosunki miedzynarodowe

Data powstania:

2009-06-30

Data zamieszczenia na portalu:

2011-04-26 22:46:50

Opis pracy:

W mojej pracy opisuję problemy społeczne współczesnych Włoch, dysproporcje i ubóstwo w niektórych regionach kraju, nielegalną imigrację z sąsiednich krajów. Rozdział drugi jest analizą i komentarzem do problemów gospodarczych Włoch. Dotyczą one stanu gospodarki włoskiej oraz wpływu na nią stosunków społecznych.Trzeci rozdział przedstawia problemy polityczne i społeczne, występujące we współczesnych Włoszech. Dotyczy to administracji, służby zdrowia, szkolnictwa i gospodarki.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.