www.eprace.edu.pl » problemy-wloch » Zakończenie

Zakończenie

Problemy społeczne, gospodarcze i polityczne destabilizują życie w każdym państwie. Dotykają one w pierwszej kolejności ludzi biednych, starszych, mających niskie dochody, bezrobotnych, samotnych, niezdolnych do pracy z powodu choroby czy niepełnosprawności. Dotyczy to także a może przede wszystkim Włoch. Miejsce zamieszkania, region i brak odpowiedniej infrastruktury dodatkowo utrudniają dostęp do opieki zdrowotnej i społecznej. Problemami sfery życia codziennego są: korupcja, opieszałość urzędników, bezrobocie, bezprawie, słaba opieka medyczna, nielegalna imigracja i spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Wszystko to sprawia, że społeczeństwo włoskie jest niezadowolone z prac rządu. Niechętnie odnosi się też do wszelkich reform, nie wierzy w skuteczność polityków. Rządzący, tak jak w każdym państwie, chwalą postępy reform, wzrost dobrobytu i świadomości społecznej. Nie martwią się o skalę niechęci ludzi, gdyż niektóre sektory jak turystyka, gastronomia, handel przynoszą zyski obywatelom, a także państwu od lat.

Gruntowne reformy społeczne na pewno spotkałyby się z oporem niektórych grup w państwie, kilka lat temu zdecydowana polityka dotycząca sądownictwa, wywołała falę zamachów na policję i prokuratorów. Wydaje się jednak, że naprawa państwa wymaga zdecydowanych zmian.

Włochy są krajem wysoko cenionym przez turystów, przyjaznym, dbającym o spokój. Wieloletnia tradycja, dbałość o wartości rodzinne, rozwinięta kultura, zdobycze historyczne, bogactwo dzieł sztuki, państwo Watykan sprawiają, że kraj ten jest często odwiedzany. Rządom Włoch powinno więc zależeć na poprawie bytu i wizerunku swoich obywateli.

Reformy społeczne i gospodarcze niewątpliwie zmieniłyby oblicze biedniejszych regionów włoskich, niezbędna wydaje się reforma administracyjna. Konsumenta mogłoby ochronić obniżenie cen, co ograniczałoby import tanich towarów z krajów azjatyckich. Lepsza współpraca policji włoskiej z albańską, chorwacką, rumuńską i państw północnej Afryki zmniejszyłaby liczbę nielegalnych imigrantów.

Poprawa sytuacji społecznej i gospodarczej wpłynęłaby na zmianę negatywnego obrazu sfer politycznych, jaki dotychczas jest odbierany przez obywateli tego pięknego kraju.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.