www.eprace.edu.pl » problemy-wloch » spis treści

Problemy społeczne, gospodarcze i polityczne współczesnych Włoch.1. Wstęp2. Problemy społeczne współczesnych Włoch

 2.1. Ubóstwo i bezrobocie

 2.2. Boat People czyli nielegalna imigracja

 2.3. System Służby Zdrowia

 2.4. Nietolerancja

 2.5. Przestępczość

 2.6. Korupcja3. Problemy gospodarcze Włoch

 3.1. Ogólny zarys gospodarczy oraz sytuacja handlowa

 3.2. Dług publiczny i podatki

 3.3. Inflacja i kryzys bankowy

 3.4. Energia

 3.5. Turystyka4. Problemy polityczne współczesnych Włoch

 4.1. Biurokracja

 4.2. Rządzący

 4.3. Nieudane reformy włoskiego rządu5. Zakończenie6. Summary7. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.